BOOKING MANAGEMENT

Konrad Zemlik – tel. +48 692 361 898

management@magdalenatul.com

booking@magdalenatul.com

 

AUTOGRAF

Jeśli chcecie otrzymać autograf od Magdy, poniżej podajemy adres, na który trzeba wysłać zaadresowaną (do siebie) kopertę zwrotną ze znaczkiem:) 

Urząd Pocztowy
Ul. Alternatywy 6
02-774 Warszawa 
Skr. nr 2