BOOKING MANAGEMENT


+48 692 361 898
Konrad Zemlik
management@magdalenatul.com

 


+44 744 367 7385

Marta Cecot
booking@magdalenatul.com

 


+1 908 418 3717

Chris Devanney
cdnorth@comcast.net

 

AUTOGRAPH

Jeśli chcecie otrzymać autograf od Magdaleny, poniżej podajemy adres, na który trzeba wysłać zaadresowaną (do siebie) kopertę zwrotną ze znaczkiem:) 

Urząd Pocztowy
Ul. Alternatywy 6
02-774 Warszawa 
Skr. nr 2